Xe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại IdlibXe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib

Xe tăng T-90 Syria dàn hàng tiến đánh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib

ANTD.VN -  Ít nhất 20 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 được quân đội Syria (SAA) tung vào chiến trường Idlib, nơi đang xảy ra giao tranh ác liệt giữa SAA và lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ.