Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 1Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 2Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 3Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 4Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 5Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 6Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 7Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 8Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 9Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 10Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 11Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 12Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 13Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông' ảnh 14

Xe tăng T-80 trở thành át chủ bài của Nga trong 'cuộc chiến mùa Đông'

ANTD.VN - Vai trò của xe tăng T-80 trở nên quan trọng đối với Quân đội Nga trong cuộc chiến mùa Đông tại Ukraine nhờ tính năng đặc biệt.