Xe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy ĐiểnXe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy Điển

Xe tăng không tháp pháo 'nhún nhảy' độc đáo của Thụy Điển

ANTD.VN - Xe tăng Stridsvagn 103 được Thụy Điển thiết kế với chiều cao cực thấp, do không có tháp pháo nên xe được thiết kế với khả năng "nhún nhảy" để nâng hạ nòng pháo khi bắn.