Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 1Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 2Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 3Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 4Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 5Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 6Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 7Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 8Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 9Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 10Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 11Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 12Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 13Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 14Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 15Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 16Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 17Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 18Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 19Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 20Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 21Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 22Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 23Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 24Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 25Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 26Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 27Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 28Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 29Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 30Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý ảnh 31

Xe tăng C1 Ariete - 'hổ thép chiến trường' đến từ Ý

ANTD.VN - C1 Ariete là dòng xe tăng chủ lực của lục quân Ý, chúng được giới quân sự đánh giá là loại xe tăng có hỏa lực mạnh và khả năng phòng vệ tốt. Không những vậy đây còn là loại xe tăng bền bỉ nhất thế giới khi có thể chạy với 16.000km liên tục mà không cần đại tu.