Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT: Xe chiến đấu bọc thép BMPT:

Xe chiến đấu bọc thép BMPT: "Kẻ hủy diệt" trên chiến trường

ANTD.VN - Là một loại xe chiến đấu bọc thép của Nga, được thiết kế để dùng lẫn trong các đội hình tăng nhằm bảo vệ đội hình và làm nhiệm vụ diệt tăng của đối phương.