Xe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát UkraineXe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát Ukraine

Xe chiến đấu bộ binh từng 'thổi bay' xe tăng T-72 được Mỹ điều tới sát Ukraine

ANTD.VN - Được biết ngoài số xe tăng chủ lực M1A2 Abrams còn có hàng loạt xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley được Mỹ tăng cường từ hai hướng Rumani và Ba Lan để tiến sát biên giới Ukraine.