Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 1Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 2Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 3Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 4Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 5Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 6Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 7Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 8Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 9Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 10Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 11Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 12Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 13Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây ảnh 14

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 Nga có vũ khí 'đặc trị' xe tăng phương Tây

ANTD.VN - Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga được trang bị hỏa lực cực mạnh, giúp nó đủ sức đối đầu cả với xe tăng chủ lực.