Xe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vờiXe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vời

Xe buýt 2 tầng, viễn cảnh tươi sáng cho người dân thưởng ngoạn và đi lại trở nên xa vời

ANTD.VN - Xe buýt hai tầng vốn là phương tiện đi lại ưa thích ở một số quốc gia phát triển, đây được coi là sự kết hợp giữa giao thông đi lại và thưởng ngoạn thúc đẩy du lịch phát triển. Việt Nam cũng vừa thí điểm triển khai, tuy vậy, mới đây, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) lại “tuýt còi” một số địa phương triển khai sớm loại hình vận tải này. Điều này gây nên nhiều dấu hỏi lớn trong dư luận.