Xây dựng người phụ nữ Việt Nam văn hóa, nhân hậu

ANTĐ - Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, sáng 12-3, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. 979 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng chục triệu cán bộ, hội viên, tiêu biểu cho ý chí và sức mạnh vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam từ mọi vùng miền của Tổ quốc đã về dự đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo. 

Đại hội xác định: Nhiệm kỳ 2012-2017, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng vào thực hiện mục tiêu: Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu...

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, lôi cuốn đông đảo chị em tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ; đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình - gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ; chăm sóc, giáo dục trẻ em; củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác hội trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp, các ngành.