Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu đất đai từ cấp xã, phường

  • 09/03/2018 23:44
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài
ANTD.VN - Tại Hội thảo về Mô hình và Phần mềm vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tổ chức sáng 9-3, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ đang xây dựng hệ thống thông tin đất đai với công nghệ tiên tiến, vận hành từ Trung ương đến cấp xã, phường và người dân có thể sử dụng được.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang hướng đến và lựa chọn để theo kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó công nghệ thông tin đóng vai trò hết sức then chốt. Đồng thời đây cũng thể hiện quan điểm của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua.

Hệ thống thông tin về đất đai không chỉ là công cụ quản lý dữ liệu mà còn giúp vận hành công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng các nhu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp một cách khách quan, minh bạch các thông tin, cơ chế chính sách… liên quan đến đất đai. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, Bộ TN-MT sẽ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo lộ trình Chính phủ điện tử, cũng như hệ thống thông tin quản lý đất đai được vận hành thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Bộ TN-MT sẽ huy động mọi nguồn lực trong xã hội, từ tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ thông tin trong và ngoài nước để triển khai thực hiện.

Tin cùng chuyên mục