Xây dựng Đảng bộ trong sạch, giữ vững an ninh quốc phòng địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 9-7, đồng chí Lưu Ngọc Hà, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã chủ trì Hội nghị tổng kết 2 chương trình công tác số 01 và 06 của Quận ủy Bắc Từ Liêm.

Hoàn thành có hiệu quả 2 chương trình công tác của Quận ủy

Xác định Chương trình số 01 mang tính chất cốt lõi, xuyên suốt, có ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các cơ quan đoàn thể đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ bằng 3 chuyên đề, 11 Đề án; các chủ trương, chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy đều được cập nhật kịp thời.

Đồng chí Lưu Ngọc Hà, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Lưu Ngọc Hà, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức được tăng cường; công tác cán bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện bài bản, chặt chẽ, đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, pháp luật Nhà nước được đề cao.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị nhất là dân vận chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu quả với 3.416 mô hình dân vận khéo. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp…

Nguyễn Xuân Ứng, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Bắc Từ Liêm báo cáo kết quả thực hiện chương trình 01

Nguyễn Xuân Ứng, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Bắc Từ Liêm báo cáo kết quả thực hiện chương trình 01

Đánh giá chương trình 06 của Quận ủy về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2020-2025, đồng chí Lưu Ngọc Hà khẳng định, đây là sự kế thừa, tiếp nối Chương trình số 04 của Quận ủy (khóa I) về “Đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp, giai đoạn 2015-2020”.

Với việc triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, sau gần 4 năm triển khai, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cơ bản hoàn thành, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm báo cáo kết quả thực hiện chương trình 06 và Nghị quyết 22 về xây dựng công an quận là đơn vị điển hình kiểu mẫu

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm báo cáo kết quả thực hiện chương trình 06 và Nghị quyết 22 về xây dựng công an quận là đơn vị điển hình kiểu mẫu

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Làm tốt công tác gọi công dân nhập ngũ, công tác huấn luyện; củng cố thế trận khu vực phòng thủ; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện có chiều sâu; các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện thường xuyên và đạt kết quả tích cực. Nhờ đó, tiềm lực quốc phòng, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quận ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Lưu Ngọc Hà trao khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình 01

Đồng chí Lưu Ngọc Hà trao khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình 01

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn quận giảm 91 vụ so với giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 82,3%; điều tra, khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 92,8%. Đã xây dựng được các mô hình "Trinh sát không chuyên ban đêm", "Vì môi trường mạng xã hội bình yên", “Camera an ninh”...

Tình hình cháy nổ trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt, giảm 50 vụ so với giai đoạn 2016-2020, không xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; chủ động trong phòng chống thiên tai. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đều đảm bảo tiến độ yêu theo cầu.

Các đồng chí lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao khen cho các tập thể có thành tích trong chương trình 01

Các đồng chí lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao khen cho các tập thể có thành tích trong chương trình 01

Đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới

Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp mà 2 chương trình công tác đã đề ra, trao đổi tại hội nghị, đồng chí Lưu Ngọc Hà đã gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để hoàn thành có hiệu quả 2 chương trình công tác trong thời gian tới.

Cụ thể, với chương trình số 01, đồng chí Lưu Ngọc Hà nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm mà người đứng đầu cấp ủy cần các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện. Với chương trình 06, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác quốc phòng, an ninh; Nghị quyết số 28 khóa XI của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Lưu Ngọc Hà trao khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình 06

Đồng chí Lưu Ngọc Hà trao khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình 06

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và toàn dân về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, nhận thức nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận, thực hiện tốt việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế.

Các đồng chí lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao khen cho các tập thể có thành tích trong chương trình 06

Các đồng chí lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao khen cho các tập thể có thành tích trong chương trình 06

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia “tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, “tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội”, “quản lý giáo dục người vi phạm về an ninh, trật tự tại cộng đồng dân cư”...

Trao khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đảm bảo ANTT trên địa bàn và thực hiện Nghị quyết 22

Trao khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đảm bảo ANTT trên địa bàn và thực hiện Nghị quyết 22

Đồng thời, bố trí kinh phí, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”; phát huy mọi nguồn lực tại chỗ để đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất.