Xavi và những cầu thủ trở lại đội bóng cũ làm huấn luyện viên trưởngXavi và những cầu thủ trở lại đội bóng cũ làm huấn luyện viên trưởngXavi và những cầu thủ trở lại đội bóng cũ làm huấn luyện viên trưởngXavi và những cầu thủ trở lại đội bóng cũ làm huấn luyện viên trưởngXavi và những cầu thủ trở lại đội bóng cũ làm huấn luyện viên trưởngXavi và những cầu thủ trở lại đội bóng cũ làm huấn luyện viên trưởngXavi và những cầu thủ trở lại đội bóng cũ làm huấn luyện viên trưởngXavi và những cầu thủ trở lại đội bóng cũ làm huấn luyện viên trưởng

Xavi và những cầu thủ trở lại đội bóng cũ làm huấn luyện viên trưởng

ANTD.VN - Xavi Hernandez là trường hợp mới nhất của bóng đá thế giới trở lại CLB từng thi đấu trong một vai trò hoàn toàn mới: Huấn luyện viên trưởng.