Vitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng khôngVitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng không

Vitebsk-25, 'cứu tinh' của trực thăng Ka-52 trước hỏa lực phòng không

ANTD.VN -  Với đặc tính ưu việt là có thể chống lại đòn tấn công từ tên lửa phòng không vác vai, hệ thống tác chiến điện tử Vitebsk-25 được coi là "cứu tinh" của trực thăng Ka-52 Nga trên chiến trường.