Việt Nam và LHQ ký Kế hoạch Chiến lược chung 2017-2021

  • 06/07/2017 06:37
  • 0 bình luận
  • Tạ Toàn
  • In bài
ANTD.VN - Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam Kamal Malhotra sáng 5-7 đã ký Kế hoạch Chiến lược chung mới cho giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021 giữa Chính phủ Việt Nam và 18 cơ quan LHQ. 

Kế hoạch Chiến lược chung được ký kết và thực hiện vào thời điểm Việt Nam bắt đầu triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 

"Thông qua Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 mới, LHQ sẽ tiếp tục phát huy lợi thế so sánh của mình trong việc hỗ trợ Việt Nam các giải pháp tổng thể nhằm giải quyết những thách thức phát triển đa chiều và phức tạp, thông qua việc thu thập và chia sẻ các kiến thức ở cấp khu vực và toàn cầu; hỗ trợ trên quan điểm chuẩn về quyền con người, chú trọng đến công bằng và cải cách lấy người dân làm trung tâm; và tăng cường hợp tác Nam-Nam”. Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra khẳng định như vậy tại Hà Nội trong lễ ký kết kế hoạch với nhu cầu ngân khoản ước tính lên tới 423 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục