Việt Nam chia sẻ chính sách và nỗ lực giảm nghèo

ANTD.VN - Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ) đang tham dự Khóa họp lần thứ 55 của Ủy ban Phát triển xã hội (CsocD) thuộc Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc  ở New York, Mỹ từ ngày 1 đến 10-2. 

Thay mặt ASEAN, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã chia sẻ thông tin về các chính sách và nỗ lực của ASEAN trong việc giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân, đồng thời nhấn mạnh mọi chiến lược giảm nghèo cần được xây dựng dựa trên nhu cầu, ưu tiên và hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia và từng khu vực.

Đồng thời với tư cách đại diện quốc gia, Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định Chính phủ Việt Nam đặc biệt chú trọng giảm nghèo toàn diện và bền vững. Việt Nam đã đạt Mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo trước thời hạn, chỉ số phát triển con người được cải thiện và cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.