Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 1Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 2Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 3Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 4Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 5Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 6Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 7Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 8Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 9Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 10Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 11Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 12Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 13Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 14Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 15Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 16Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 17Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 18Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 19Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 20Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 21Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 22Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 23Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 24Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 25Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 26Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 27Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 28Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 29Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 30Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 31Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 32Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 33Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 34Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk ảnh 35

Video tiêm kích Nga - Ukraine không chiến ở Donetsk

ANTD.VN -  Video quay từ mặt đất cho thấy tiêm kích Nga và chiến đấu cơ Su-27 Ukraine phóng tên lửa tấn công nhau ở cự ly gần trên vùng trời tỉnh Donetsk. Vẫn chưa rõ kết quả của trận không chiến này.