Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?

Vì sao xe tăng T-14 Armata Nga được rút khỏi tiền tuyến?

ANTD.VN - Theo những gì truyền thông Nga đăng tải mới đây, quân đội nước này đã bắt đầu quá trình rút xe tăng T-14 Armata của họ khỏi tiền tuyến.