4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt

4 chiếc Il-76MD-90A bị phá hủy tương đương Nga mất cùng lúc 10 tàu tên lửa Karakurt

ANTD.VN - Cuộc tấn công vào sân bay quân sự ở Pskov đã khiến Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga mất 4 máy bay vận tải hạng nặng Il-76MD-90A.