Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?

Vì sao UAV cảm tử Lancet-3 có thể trở thành 'sát thủ Leopard 2A6'?

ANTD.VN - Việc Nga dùng UAV cảm tử Lancet-3 hạ gục xe tăng Leopard 2A6 đã gây xôn xao giới truyền thông, tại sao Moskva lại đặc biệt ưa thích vũ khí này?