Vì sao tình trạng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước gia tăng?

ANTD.VN - Hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức không những ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự mà còn liên quan đến đời sống dân sinh. Mặc dù các đường dây làm giả con dấu, tài liệu liên tục bị Công an thành phố Hà Nội triệt phá. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn đang lén lút hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau, gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh, ngăn chặn.