Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 1Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 2Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 3Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 4Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 5Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 6Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 7Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 8Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 9Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 10Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 11Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 12Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 13Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 14Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 15Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 16Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 17Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 18Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 19Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 20Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 21Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 22Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 23Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 24Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 25Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc? ảnh 26

Vì sao tiêm kích F-16V Mỹ bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc?

ANTD.VN - Tiêm kích F-16V Mỹ vừa đồng ý bán cho Bulgaria có giá lên tới 165 triệu USD/chiếc, bao gồm cả trang bị vũ khí đầy đủ. Việc mua thêm gói vũ khí đầy đủ cho suốt vòng đời hoạt động của tiêm kích có thể bằng giá của một chiếc tiêm kích mới.