Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?

Vì sao tên lửa SA-3 mãi là bí mật của chiến dịch ‘Điện Biên Phủ trên không’?

ANTD.VN - Nếu tên lửa SA-3 kịp tham gia chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" thì có lẽ số lượng "Pháo đài bay B-52" của Không quân Mỹ còn thiệt hại lớn hơn rất nhiều.