Tổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội NgaTổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội Nga

Tổng thống Putin yêu cầu tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội Nga

ANTD.VN - Ông Putin yêu cầu các tập đoàn quốc phòng tăng sản lượng và tiến độ bàn giao vũ khí cho quân đội, cũng như cải tiến chất lượng sản phẩm. Động thái diễn ra khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bước sang tháng thứ 9.