Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 1Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 2Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 3Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 4Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 5Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 6Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 7Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 8Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 9Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 10Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 11Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 12Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 13Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 14Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod? ảnh 15

Vì sao S-300V4 Nga bất động khi tên lửa Ukraine tấn công Belgorod?

ANTD.VN - Kể từ khi bắt đầu chiến sự, đã ghi nhận ít nhất 2 lần tên lửa Ukraine tấn công vùng Belgorod nằm sát biên giới, nhưng tổ hợp S-300V4 đều không đưa ra được phản ứng nào.