Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 1Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 2Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 3Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 4Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 5Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 6Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 7Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 8Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 9Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 10Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 11Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 12Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 13Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 14Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 15Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3' ảnh 16

Ukraine sắp nhận loạt xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO 'mạnh hơn T-72B3'

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đang làm việc với các quốc gia Đông Âu nhằm chuyển giao cho Ukraine  các xe tăng T-72 nâng cấp theo chuẩn NATO.