MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 1MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 2MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 3MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 4MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 5MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 6MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 7MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 8MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 9MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 10MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 11MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 12MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 13MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 14MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 15MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 16MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 17MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô ảnh 18

MiG-105, loại máy bay vũ trụ kỳ bí của Liên Xô

ANTD.VN - Máy bay vũ trụ MiG-105 là dự án đầy tham vọng của Liên Xô nhằm tạo ra một loại vũ khí có thể tấn công từ ngoài vũ trụ. Tuy nhiên rất tiếc yếu tố công nghệ cùng thời chưa bắt kịp với tham vọng nên cuối cùng dự án bị hủy bỏ.