Vì sao hộ dân có đủ điều kiện cần làm thủ tục cấp 'sổ đỏ' trong năm 2023?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất, đồng thời quy định chặt chẽ hơn về điều kiện cấp ‘sổ đỏ’ với đất không giấy tờ. Do vậy, theo các chuyên gia pháp lý, cá nhân có đủ điều kiện cần sớm làm thủ tục cấp ‘sổ đỏ’ trong năm nay.

Luật Đất đai hiện hành quy định, khung giá đất do Chính phủ ban hành định kỳ 5 năm 1 lần, căn cứ khung giá đất của Chính phủ, các tỉnh thành ban hành Bảng giá đất. Bảng giá đất này là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, các khoản phí và lệ phí khác khi làm ‘sổ đỏ’.

Trong khi đó, theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, khung giá đất bị bãi bỏ. Điều 154 của dự thảo quy định, bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ 1-1 của năm.

Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất, được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để xây dựng bảng giá đất; trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất; căn cứ kết quả của Hội đồng thẩm định bảng giá đất trình UBND cấp tỉnh để trình HĐND cấp tỉnh thông qua bảng giá đất trước khi UBND cấp tỉnh quyết định ban hành.

Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Như vậy, nếu Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được thông qua vào cuối năm nay thì khung giá đất không còn tồn tại, các địa phương được tự ban hành bảng giá đất mà không cần phải đảm bảo không thấp hơn, không cao hơn khung giá đất.

Đặc biệt, dự thảo Luật mới còn cho phép địa phương được xây dựng, điều chỉnh định kỳ bảng giá đất 1 năm một lần, thay vì 5 năm như hiện tại. Khi đó, có thể bảng giá đất sẽ tăng cao hơn so với hiện nay vì tiệm cận hơn với giá thị trường.

Khi giá đất tăng, các chi phí làm ‘sổ đỏ’ như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ… sẽ tăng theo vì phải căn cứ vào bảng giá đất do địa phương quy định.

Khi giá đất tăng, các chi phí làm ‘sổ đỏ’ như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ… sẽ tăng theo

Khi giá đất tăng, các chi phí làm ‘sổ đỏ’ như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ… sẽ tăng theo

Ngoài ra, Dự thảo Luất Đất đai sửa đổi còn quy định chặt chẽ hơn về điều kiện cấp ‘sổ đỏ’ cho đất không giấy tờ.

Khoản 2 Điều 137 dự thảo nêu rõ, đất không có giấy tờ phải là đất không thuộc trường hợp lấn, chiếm.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 135 của Luật này mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện:

Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai; Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị…và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cũng theo dự thảo, đất đang sử dụng có nguồn gốc từ đất lấn, chiếm sẽ không được công nhận quyền sử dụng đất mà chỉ được ghi nhận là người sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, được tạm thời quản lý đất đai cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.