Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?

Vì sao Ấn Độ vội chấp thuận thanh toán dầu của Nga bằng đồng rúp?

ANTD.VN - Công ty lọc dầu lớn nhất Ấn Độ đã đồng ý mua dầu của Nga bằng đồng rúp, đây là diễn biến hợp lý khi nước này đối diện khủng hoảng năng lượng.