Vi phạm các quy định pháp luật về lập hội sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

ANTĐ - Khoảng hai tháng nay, một nhóm người bỗng nổi cơn hứng nhảm nhí, thành lập cái gọi là tổ chức “Diễn đàn dân sự”. Họ lu loa thành lập diễn đàn để “góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”. Dĩ nhiên là chẳng ai là không biết cái động cơ chống chế độ, chống Nhà nước của họ. 

Mới đây, trên trang blog của một ông tiến sĩ đã từng gây lộn xộn ngay tại một cơ quan Nhà nước đã đăng tải một thông báo về việc lập một Nhóm trị sự và một Nhóm cố vấn để điều hành “Diễn đàn”. Thông báo cũng công bố những nguyên tắc hoạt động của “Diễn đàn” này. Những nguyên tắc vừa tỏ ra kém hiểu biết về pháp luật vừa ngạo mạn một cách quá đáng. Hãy nghe họ nói: Diễn đàn và các thành viên của nó hoạt động một cách hợp pháp, tôn trọng pháp luật, không chống Nhà nước, không nhằm chống bất cứ ai hay bất cứ tổ chức nào. Tính hợp pháp nêu ở đây được hiểu là sự phù hợp với các công ước quốc tế, với các quyền con người, với Hiến pháp, các Luật và các văn bản dưới luật nếu chúng không mâu thuẫn với các văn bản có hiệu lực cao hơn. Trời ơi, các ông sống trên đất nước Việt Nam mà các ông lại còn đòi tuân theo những văn bản cao hơn Hiến pháp? Lại nữa: Nói cách khác diễn đàn hoạt động theo nguyên tắc: mọi người dân có quyền bất tuân những quy định vi hiến, vi phạm luật quốc tế, vi phạm các văn bản pháp luật cao hơn trong việc thực hiện các quyền (con người và công dân) của mình. Các ông đòi quyền không tuân thủ pháp luật Việt Nam để tuân theo những những cái gọi là luật quốc tế. Nhưng các ông không hiểu rằng những văn bản luật quốc tế, đặc biệt là luật về quyền con người chỉ là các văn bản định khung, còn chi tiết để thi hành luật sẽ được định ra tùy theo điều kiện, tùy theo văn hóa của mỗi dân tộc. Những đòi hỏi vô lý thiếu khoa học đến mức như vậy dễ khiến người ta dễ dàng nghi ngờ những học vị của các ông.

Nội dung của thông báo này đã chỉ rõ động cơ của nhóm người này là chống lại thể chế chính trị, chống lại Nhà nước của nhân dân. Sự chống đối thể hiện ngay trong việc thành lập “Diễn đàn” này. Mặc dù các ông tuyên bố tuân thủ pháp luật, nhưng các ông thành lập “Diễn đàn” này có đúng các quy định pháp luật không. Để thành lập một hội, một đoàn thể, thậm chí là một câu lạc bộ, quy định pháp luật của nước Việt Nam thể hiện trong Nghị định 45/2010/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, các thông tư hướng dẫn thực hiện. 

Vậy xin lỗi các tổ chức kiểu diễn đàn này đã làm đủ thủ tục hành chính để xin phép hoạt động chưa? Đã được cấp phép chưa? Chưa nói tới động cơ và những tuyên truyền ì sèo về mục tiêu hoạt động, trong đó có mục tiêu được tuyên bố rầm rĩ nhất là không công nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với cách mạng Việt Nam, phủ nhận những thành tựu của cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước… Ngay chính sự không tuân thủ các quy định pháp luật về Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đã cho thấy ý thức của họ đối với pháp luật Việt Nam như thế nào. Chưa nói đến hành vi kêu gọi bất tuân các quy định pháp luật có hiệu lực nếu theo đánh giá của họ là vi hiến hoặc không đúng với cái gọi là luật quốc tế. Nhưng các quý vị đã quá ngạo mạn. Việc chưa có quyết định cho phép lập và hoạt động của cái gọi là “Diễn đàn” này mà ngang nhiên thành lập Nhóm điều hành, Nhóm cố vấn, kêu gọi thành lập các nhóm hoạt động, theo từng đối tượng xã hội, theo mục tiêu chính trị… đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật và phải bị nghiêm trị. Mức độ xử lý đã được quy định ở điều 45 NĐ 45/2010/NĐ-CP: “Người nào vi phạm quyền lập hội, lợi dụng danh nghĩa hội để hoạt động trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định”. 

Và nếu bị xử lý các ông đừng kêu váng cả lên là bị đàn áp nhé.