Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?

Vết nứt lớn ở Kenya có thể sẽ khiến châu Phi bị tách làm đôi như thế nào?

ANTD.VN -  Sau một số hiện tượng khí tượng năm 2018, một vết nứt lớn đã xuất hiện ở vùng Thung lũng Tách giãn Lớn của Kenya. Đường sá bị nứt, người dân mất nhà cửa, và quan trọng nhất, manh mối về điều có thể xảy ra trong 5 đến 10 triệu năm tới lộ diện: Châu Phi sẽ bị tách làm đôi.