Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 1Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 2Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 3Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 4Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 5Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 6Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 7Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 8Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 9Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 10Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 11Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 12Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 13Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 14Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 15Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 16Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn' ảnh 17

Về Nhật Tân xem hoa đào 'thất thốn'

ANTD.VN - Đào "thất thốn" hay còn gọi là đào tiến vua là loại đào được người chơi tôn là loài “vương giả” nhất trong các loại hoa đào. Trải qua nhiều năm, hiện giống đào này đã mai một, chỉ còn một số vườn ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) duy trì được giống đào quý này.