Vẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyềnVẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyềnVẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyềnVẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyềnVẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyềnVẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyềnVẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyềnVẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyềnVẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyềnVẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyền

Vẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyền

ANTD.VN - Hoa bỉ ngạn nở trùng với tiết thu phân. Theo truyền thuyết, loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, là nơi trú ngụ của linh hồn...