Va chạm giao thông, dùng dao "nói chuyện"

ANTĐ - Trong khi làm nhiệm vụ tại chốt Yên Phụ - Trần Nhật Duật, tổ công tác Y7/141 - CATP Hà Nội đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên dùng hung khí ẩu đả vì va chạm giao thông.