Uy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam RanhUy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam Ranh

Uy lực khu trục hạm săn ngầm Nga vừa cập cảng Cam Ranh

ANTD.VN - Khu trục hạm săn ngầm Đô đốc Panteleyev thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga vừa cập cảng quốc tế Cam Ranh trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài hai ngày.