Chi tiết phương án sáp nhập 4 phường ở trung tâm Hà Nội

ANTD.VN - TP Hà Nội lên phương án sáp nhập 4 phường (Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ) thuộc quận Hai Bà Trưng thành 2 đơn vị hành chính mới.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ sắp xếp nhằm tổ chức hợp lý các ĐVHC cấp xã, đúng với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ; phù hợp với thực tiễn, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.

Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã phải đảm bảo chặt chẽ, có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân; đồng thời phải gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã.

Công việc này phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách họp lý cho cán bộ, công chức, người lao động có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định...

Phường Nguyễn Du (phần khoanh đỏ) sẽ sáp nhập với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích đất tự nhiên, dân số của phường Ngô Thì Nhậm

Cụ thể, tại Hà Nội, các phường, xã không đủ tiêu chí theo quy định phải sắp xếp gồm: các phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng;

Các xã: Cẩm Đình, Phương Độ, Vân Hà thuộc huyện Phúc Thọ; Thụy Phú thuộc huyện Phú Xuyên.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo phương án sắp xếp cụ thể như sau: Tại quận Hai Bà Trưng: Sáp nhập phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngô Thì Nhậm (mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214);

Sáp nhập phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (trừ mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214) với phường Phạm Đình Hổ.

Tại huyện Phúc Thọ: Sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu; Sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú; Sáp nhập xã Vân Hà với xã Vân Nam.

Tại huyện Phú Xuyên: Sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân.

TP yêu cầu các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Phú Xuyên chỉ đạo và xây dựng phương án, đề án chi tiết sáp nhập, điều chỉnh, thành lập ĐVHC cấp xã (theo mẫu hướng dẫn của Sở Nội vụ).

UBND TP cũng chỉ đạo tổ chức lập, niêm yết danh sách và lấy ý kiến cử tri về các đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã nói trên. Việc này phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/10/2019.

UBND TP đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố; các cấp ủy, chính quyền quận, huyện; phường, xã làm tốt công tác tuyên truyền; lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân đồng thuận thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp xã theo kế hoạch.

UBND TP thống nhất chỉ đạo chung việc thực hiện các khâu, các bước của kế hoạch nói trên theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.