Ứng dụng VNEID có thể thay xác nhận cư trú

ANTD.VN - Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an đã cập nhật ứng dụng VNeID với nhiều điều chỉnh và tính năng mới, trong đó có tính năng "Thông tin cư trú" có thể thay xác nhận cư trú khi làm các thủ tục, giao dịch.