Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 1Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 2Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 3Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 4Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 5Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 6Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 7Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 8Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 9Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 10Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 11Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 12Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 13Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga ảnh 14

Ukraine tuyên bố tên lửa AGM-88 HARM phá hủy đài radar Nebo-M 'siêu khủng' của Nga

ANTD.VN - Đài radar Nebo-M cực kỳ tối tân của Nga theo thông báo từ phía Ukraine đã trở thành nạn nhân tên lửa AGM-88 HARM.