Ukraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội NgaUkraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội Nga

Ukraine tuyên bố bắn cháy vận tải cơ khổng lồ IL-76 của quân đội Nga

ANTD.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố bắn hạ vận tải cơ khổng lồ IL-76 của lực lượng đổ bộ đường không Nga khi chiếc máy bay này đang tham chiến. Phía Nga chưa đưa ra phản hồi về sự việc này.