Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 1Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 2Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 3Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 4Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 5Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 6Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 7Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 8Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 9Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 10Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 11Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 12Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 13Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ? ảnh 14

Ukraine sắp nhận số lượng cực lớn hệ thống phòng không NASAMS từ đối tác bất ngờ?

ANTD.VN - Mỹ đã đề nghị các đồng minh của mình ở khu vực Trung Đông chia sẻ hệ thống phòng không NASAMS với Ukraine, và nhiều khả năng sẽ đạt được thỏa thuận.