Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 1Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 2Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 3Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 4Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 5Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 6Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 7Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 8Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 9Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 10Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 11Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 12Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 13Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân ảnh 14

Nga biên chế tiêm kích tàng hình Su-57 cho đơn vị đặc nhiệm không quân

ANTD.VN - Đơn vị ưu tú nhất của Không quân Nga sẽ là đối tượng được ưu tiên tiếp nhận tiêm kích tàng hình Su-57 Felon.