Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?

Ukraine quá lời khi tuyên bố bắn hạ tới 1/4 phi đội tiêm kích Su-35 Nga?

ANTD.VN - Chính quyền Kyiv cho biết, tiêm kích hiện đại Su-35 của Nga đang bị bắn rơi liên tục trên bầu trời Ukraine và hiện đối phương đã mất tổng cộng 25% phi đội. Phía Nga chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.