Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 1Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 2Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 3Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 4Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 5Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 6Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 7Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 8Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 9Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 10Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 11Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 12Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 13Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 14Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 15Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 16Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 17Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 18Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 19Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 20Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 21Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga ảnh 22

Ukraine nhận 'lá chắn thép' Aspide 2000 có khả năng đánh chặn UAV tự sát Nga

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo nước này đã nhận các hệ thống phòng không NASAMS từ Mỹ và Aspide 2000 từ Tây Ban Nha và một số nước châu Âu để đối phó với các đòn tập kích bằng tên lửa hành trình và UAV tự sát của Nga.