Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'

Ukraine lần đầu công bố ảnh tên lửa phòng không 'quái vật Frankenstein'

ANTD.VN - Quân đội Ukraine lần đầu công bố hình ảnh tên lửa phòng không "quái vật Frankenstein", được biết hệ thống vũ khí phòng thủ này là sự kết hợp giữa tên lửa Mỹ và bệ phóng cùng radar do Liên Xô chế tạo.