Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 1Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 2Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 3Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 4Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 5Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 6Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 7Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 8Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 9Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 10Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 11Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 12Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 13Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 14Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 15Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F? ảnh 16

Nga dùng khung máy bay từ thập niên 1980 để... chế tạo tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F?

ANTD.VN - Tiêm kích MiG-35 Fulcrum-F của Nga đang được quảng cáo rộng rãi thực ra không hẳn thuộc thế hệ 4++. Chuyên gia Peter Suciu đến từ ấn phẩm 19FortyFive đã giải thích lý do tại sao ông lại đưa ra nhận định trên.