Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025

Ukraine đối diện nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ quân sự vào năm 2025

ANTD.VN - Dự thảo ngân sách năm 2025 của Lầu Năm Góc chưa cho thấy khoản viện trợ quân sự dành cho Ukraine cùng với Israel.