Úc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ MỹÚc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ Mỹ

Úc nhận 27 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams cực mạnh từ Mỹ

ANTD.VN - M1A2 SEPv3 là biến thể nâng cấp của dòng chiến xa Abrams nổi tiếng do Mỹ phát triển, hiện Úc đã quyết định mua 75 chiếc xe tăng loại này để đưa vào biên chế.