Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?

Báo Nga: Phi công F-16I Israel bị đình chỉ bay do tấn công nhầm đồng đội?

ANTD.VN - Truyền thông Nga đưa tin, một phi công tiêm kích F-16I của không quân Israel đã bị dừng bay trong 3 tuần sau khi xảy ra vụ tấn công nhầm vào đồng đội. Phía Israel chưa lên tiếng phản hồi về thông tin này.