UAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát CrimeaUAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát Crimea

UAV trinh sát 180 triệu USD Mỹ 'phát tín hiệu khẩn' sau khi áp sát Crimea

ANTD.VN - Trinh sát cơ không người lái MQ-4C của hải quân Mỹ bật mã thông báo "gặp tình huống khẩn nguy" sau khi làm nhiệm vụ trên Biển Đen, ngoài khơi bán đảo Crimea.