Ukraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 NgaUkraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 Nga

Ukraine dùng UAV dao bấm Mỹ tập kích tổ hợp phòng không Buk-M1 Nga

ANTD.VN - Quân đội Ukraine đã triển khai UAV tự sát Switchblade (Dao bấm) do Mỹ viện trợ để tập kích xe mang phóng thuộc tổ hợp phòng không Buk-M1 của Nga ở khu vực miền Đông Ukraine.