Mỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung QuốcMỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung Quốc

Mỹ không quá e ngại tiêm kích tàng hình J-20 Trung Quốc

ANTD.VN - Các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo quân sự Mỹ hiện không quá quan tâm đến việc tiêm kích tàng hình J-20 có vượt trội so với F-22 hay F-35 hay không. Vì sao lại có sự thờ ơ này?